Werkwijze

Kennismaking
Eerst maken we met elkaar kennis d.m.v. een gesprek te voeren, dit kan zowel online als op locatie. In dit gesprek kijken wij naar uw doelen en belangen waarin u geholpen wilt worden. Uw coach vertelt u hierna wat hij kan betekenen voor u. Dit gesprek is kosteloos.


Opstellen van een plan
Indien u akkoord gaat om een coaching traject te volgen worden er 2 anamneses gehouden. Hierin worden uw gezondheid, persoonlijke belangen en persoonlijke informatie meegenomen. Al uw gegevens worden bewaard in een dossier en blijft alleen inzichtelijk voor uw coach. Uw vetpercentage en bloeddruk kan op locatie worden gemeten, indien er een online consult plaatsvindt kunt deze zelfstandig verrichten. Wij sturen u een document mee waarin stapsgewijs staat aangegeven hoe dat u uw vetpercentage kunt opmeten.


Opstellen van uw accounts
Nadat uw anamneses zijn afgenomen en de betaling verricht is ontvangt u activatie codes voor het opstellen van uw Iron Addicts App account en uw kennisplatform account. U ontvangt 2 gidsen waarin wordt uitgelegd hoe dat u uw accounts kunt opstellen.


Coaching traject
Uw persoonlijk plan wordt in uw Iron Addicts App geüpload. U kunt d.m.v. de app dagelijks contact leggen met uw coach. Indien er sprake is van complicaties of onduidelijkheden kunt u uw coach via de Iron Addicts App bereiken. Wekelijks vraagt uw coach om een “check in”. In deze “check in” worden er vragen gesteld die van belang zijn voor uw coaching traject. Ook wordt er gevraagd om foto’s te uploaden en uw gewicht en vetpercentage bij te houden. Uw persoonlijk plan kan ten aller tijden worden gewijzigd, dit is afhankelijk van de situatie. Maandelijks vindt er een persoonlijk gesprek plaats waarin u op locatie of online een gesprek voert met uw coach om het proces te evalueren.


Bloedwerk
Indien er sprake is van gezondheidscomplicaties kunt u extra ondersteuning krijgen d.m.v. bloedwerk controles. Ook indien u atleet bent is dit van belang in uw coaching traject. U neemt uw bloedwerkproduct af bij www.bloedwaardentest.nl. Bij ontvangst van uw uitslag doorneemt uw coach uw bloedwerk en geeft u hierover feedback. Afhankelijk van uw uitslag worden er eventueel wijzigingen aangebracht in uw coaching traject.


Kennisoverdracht
Iron Addicts Coaching heeft een kennisplatform waarin u diverse artikelen en video’s kunt doornemen om u zelf te onderwijzen, hiervoor krijgt u toegang.